Dom a zakład pogrzebowy – jakie są między nimi różnice?

Gdy szukamy w sieci informacji na temat różnic między domem pogrzebowym za zakładem pogrzebowym, docieramy w pierwszej kolejności do mylących treści. W niektórych tekstach czytamy, że dom pogrzebowy może nam zaoferować więcej niż zakład, w innych odwrotnie, a tak naprawdę różnica między domem a zakładem pogrzebowym jest bardzo prosta. Przy czym w praktyce pojęcia domu i zakładu pogrzebowego używamy zamiennie i nic w tym złego.

Dom pogrzebowy to budynek. Zakład pogrzebowy to firma

Przejdźmy od razu do rzeczy: zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na każdym cmentarzu powinien być dom pogrzebowy lub kostnica. Dom pogrzebowy to zatem budynek pełniący funkcje funeralne o świeckim charakterze, który służy do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania, wykonywania oględzin zwłok (np. na potrzeby sądowo-lekarskie, czy policyjne) i wykonywania innych czynności, które są związane z chowaniem zwłok.

Zakład pogrzebowy natomiast to firma, która świadczy usługi związane z pochówkiem zmarłych. To firma, która według PKD (podziału działalności gospodarczych) ma oznaczenie 96.03.Z – jej działalność jest związana z pogrzebami i działalnością pokrewną.

Dom i zakład pogrzebowy jako synonimy

Nasz artykuł kierujemy do czytelników, których z ciekawości zainteresowała różnica między domem a zakładem pogrzebowym. Organizacja pogrzebu jest na tyle ważnym i trudnym zadaniem, zwłaszcza dla osoby, której zmarł ktoś bliski, że nie będzie szukać przepisów i nazw. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, w praktyce dom i zakład pogrzebowy to dla nas synonimy. Używamy tych pojęć zamiennie i nie ma w tym niczego nienaturalnego.

Gdy na kogoś spada obowiązek organizacji pogrzebu, nie zastanawia się, czy szukać domu pogrzebowego, czy zakładu – szuka, pytając znajomych lub wpisując w wyszukiwarkę pierwsze hasło, jakie przyjdzie mu do głowy. Możemy spotkać się z teoriami, że dom pogrzebowy zapewni nam lepszą opiekę, a zakład pogrzebowy wypełni jedynie zamówione usługi itp. W sieci nie brakuje treści, które wprowadzają nas w błąd. Firma, która obstaje, że chce być nazywana wyłącznie domem pogrzebowym, choć według Ustawy nim nie jest, może publikować treści przemawiające na korzyść „domów pogrzebowych”. My prezentujemy jasne definicje.