KOSZTY POGRZEBU I ZASIŁEK POGRZEBOWY

Na końcowy koszt pogrzebu wpływa wiele czynników, wśród których znajdują się; usługi pogrzebowe, usługi kamieniarskie, rodzaj pochówku, wykorzystane utensylia pogrzebowe i wiele innych. Wszystkie te szczegóły omawiamy po kolei i na bieżąco z osobą odpowiedzialną za pokrycie kosztów. Charakteryzujemy się pełną transparentnością, dlatego nie ma możliwości o pojawieniu się niedomówień lub drobnych kruczków. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w naszej branży jest zaufanie.

Zajmujemy się również wsparciem bliskich zmarłego w załatwieniu wszystkich formalności administracyjnych związanych bezpośrednio z pogrzebem. Do jednych z nich należy uzyskanie zasiłku pogrzebowego, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu zgłaszających się do nas żałobników po raz pierwszy stanęło przed ogromnym wyzwaniem związanym z organizacją pogrzebu. Dlatego oferujemy pomoc na wszystkich etapach działań oraz służymy doświadczeniem.

ILE KOSZTUJE ORGANIZACJA POGRZEBU? JAK UZYSKAĆ ZASIŁEK?

Organizacja pogrzebu osoby bliskiej jest dużym obciążeniem dla rodziny zmarłego. Wiąże się bowiem z koniecznością decydowania o oprawie i przebiegu całej uroczystości. Choć profesjonalna firma świadcząca usługi pogrzebowe może w dużym stopniu ułatwić przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, zarówno urzędowych, jak i związanych z posługą religijną, a także doradzić i wykonać wszystkie zalecenia, to obciążenie psychiczne najbliższych krewnych zmarłego jest bardzo duże. Wiele osób martwi się dodatkowo kwotami, jakie trzeba przeznaczyć na sam pogrzeb i wszystkie związane z nim zdarzenia.

Z JAKIMI WYDATKAMI NALEŻY SIĘ LICZYĆ PRZY ORGANIZACJI POGRZEBU?

Koszt pogrzebu obejmuje wszystkie usługi realizowane przez firmę pogrzebową, a także dodatkowe życzenia krewnych. Firma pogrzebowa ma do zrealizowania szereg zadań, które umożliwiają przygotowanie i przeprowadzenia ceremonii. Pierwszym etapem jest zwykle odbiór ciała osoby zmarłej z jego miejsca zamieszkania, placówki medycznej czy opiekuńczej oraz przewiezienie go do odpowiedniej chłodni. Daje to czas na przeprowadzenie pozostałych formalności i podjęcie decyzji co do tego, jak ma przebiegać uroczystość i jaka będzie jej oprawa.

Przed pogrzebem pracownicy zakładu pogrzebowego muszą przeprowadzić czynności związane z przygotowaniem ciała – kosmetyką, założeniem ubrania, a także złożeniem do wybranej przez rodzinę trumny. Firma pogrzebowa dokonuje też niezbędnych ustaleń z duchownym, który będzie brał udział w pogrzebie, a także obsługą cmentarza oraz firmą kamieniarską.

W dniu pogrzebu ciało jest przewożone w miejsce prowadzenia uroczystości pożegnalnej – religijnej lub świeckiej, a następnie odprowadzane na cmentarz. Pracownicy zakładu pogrzebowego troszczą się o kwiaty, a często wykonują również inne zlecone przez rodzinę zadania, np. zapewniają transport niektórym uczestnikom pogrzebu. W przypadku, gdy uroczystość ma bogatszą oprawę, do nich należy także koordynacja poszczególnych wydarzeń. Firmy organizujące pogrzeby mogą na życzenie krewnych zmarłego zadbać o obecność fotografa, zapewnić odpowiednią oprawę florystyczną albo muzyczną i przygotować stypę.

Wysokość opłat, które trzeba wnieść za urządzenie pogrzebu, zależy zawsze od zakresu realizowanych czynności. Im więcej elementów dodatkowych, tym wyższy ostateczny koszt pogrzebu. Większość firm pogrzebowych dopasowuje jednak swoją ofertę do potrzeb klientów i w razie potrzeby może zaproponować różne rozwiązania, które z jednej strony umożliwią godne pożegnanie zmarłego, a z drugiej pozwolą utrzymać koszty na aprobowanym przez krewnych zmarłego poziomie.

JAK ZAŁATWIA SIĘ ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez ubezpieczyciela w celu pokrycia kosztów pochówku. Przysługuje on zarówno członkom rodziny zmarłego, jak i instytucji lub osobie prywatnej, która zdecyduje się na zorganizowanie pogrzebu. Odpowiednia kwota może być wypłacona najbliższym krewnym osoby zmarłej, w tym w pierwszym rzędzie małżonkowi i dzieciom. Zasiłek mogą uzyskać także wnuki, rodzice albo dziadkowie zmarłego, jak również jego rodzeństwo. Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku osobom niespokrewnionym, to muszą one przedstawić rachunki wskazujące na to, że poniosły w związku z pogrzebem określone wydatki. W przypadku najbliższej rodziny nie ma takiego obowiązku.

Warto pamiętać, że wypłacana kwota będzie różniła się wysokością. Najbliższym krewnym wypłacana jest kwota ryczałtowa, która w 2022 roku wynosi 4 tysiące złotych. Instytucja lub osoba niespokrewniona otrzyma natomiast refundację poniesionych wydatków, jednak tylko do kwoty ryczałtu.

Krewny zmarłego, który ubiega się o wypłatę zasiłku, musi przedstawić dokument poświadczający swoje pokrewieństwo, a także potwierdzenie bycia objętym ubezpieczeniem rentowym, otrzymywania emerytury albo renty. Istnieje także możliwość wykazania, że takimi ubezpieczeniami był objęty zmarły, względnie, iż otrzymywał zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia albo świadczenie rehabilitacyjne.

Warto pamiętać, że termin złożenia odpowiednich dokumentów to 12 miesięcy od chwili zgonu. W szczególnych przypadkach okres ten może być dłuższy, będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ciało odnaleziono dopiero po jakimś czasie albo zidentyfikowano je z opóźnieniem. W takich okolicznościach niezbędne jest przedstawienie potwierdzających ten fakt dokumentów. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w terminie 30 dni od złożenia u ubezpieczyciela pełnej dokumentacji.

Zasiłki pogrzebowe są wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, której podlegał zmarły albo krewny występujący o zasiłek. W przypadku osób zatrudnionych albo prowadzących działalność gospodarczą właściwy będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla osób prowadzących gospodarstwa rolne i ich rodzin będzie to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaś dla żołnierzy Wojskowy Zakład Emerytalny. Pracownicy służb mundurowych i ich rodziny po zasiłek pogrzebowy zgłaszają się do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Żeby otrzymać pieniądze, krewni muszą wypełnić obowiązujące w danej instytucji formularze oraz dostarczyć skrócony akt zgonu otrzymany w Urzędzie Stanu Cywilnego, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (np. skrócone odpisy aktów urodzenia) oraz przedstawić dokument tożsamości. Konieczne jest też złożenie dowodów na bycie objętym ubezpieczeniem lub okazanie dokumentów, które potwierdzą, że ubezpieczeniem takim objęta była osoba zmarła.

Warto pamiętać, że w imieniu krewnych formalności związane z zasiłkiem może również przeprowadzić zakład pogrzebowy, choć w takim przypadku konieczne będzie wystawienie upoważnienia. Taka forma jest jednak często praktykowana, zwłaszcza przy bezgotówkowym rozliczaniu kosztów pogrzebu.