Jak przygotować zmarłego do pochówku?

Pożegnanie bliskiej osoby jest ciężkim doświadczeniem. Wymaga jednak dopełnienia wielu obowiązków. Bardzo często uroczystość pogrzebowa odbywa się przy otwartej trumnie. Dlatego ważne jest, aby osoba zmarła została odpowiednio przygotowana do ostatniego pożegnania z rodziną i przyjaciółmi.

Kto zajmuje się przygotowaniem osoby zmarłej do pochówku?

Przygotowanie zmarłej osoby do pochówku jest niezwykle ważne. Wiąże się to z ogromnymi emocjami. Dlatego ważne jest, aby zmarły wyglądał naturalnie, jak podczas odpoczynku czy spokojnego snu. Skorzystanie z usług pogrzebowych jest w tym kontekście niezbędne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy, np.  z zakładu pogrzebowego w Józefowie, wiedzą, jak prawidłowo zająć się osobą zmarłą i przygotować ją do ostatniego pożegnania.  Zajmują się oni kompleksowym przygotowaniem ciała do ceremonii.

W jaki sposób przygotowuje się zmarłego do uroczystości pogrzebowej?

W zależności od przyczyny śmierci lub jej okoliczności postępowanie podczas przygotowania zmarłego do pochówku jest różne. Wszystko uzależnione jest od tego, w jakim stanie znajduje się ciało zmarłego. Na tej podstawie odpowiednio i z szacunkiem dokonuje się dopasowania czynności, które mogą być wykonane, aby ciało w  dniu ceremonii wyglądało w oczekiwany sposób.

Często przeprowadzanym zabiegiem jest balsamowanie ciała, które ma na celu powstrzymanie rozkładu ciała. Balsamowanie jest zazwyczaj związane z rekonstrukcją ciała zmarłego. Wśród etapów przygotowania zmarłego do pochówku znajduje się również ułożenie fryzury, wykonanie czynności higieniczny czy ubranie zmarłego w ubrania dostarczone przez rodzinę. Dzięki tym wszystkim zabiegom zmarłemu przywracany jest korzystny wygląd – co sprawia, że ostatnie pożegnanie z nim staje się mniej bolesne.