Telefon 607 041 750

Telefon 519 132 592

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak uporać się z formalnościami w obliczu śmierci najbliższego?

Odejście osoby bliskiej to zawsze wydarzenie, które jest wielkim wyzwaniem dla całej rodziny. Pogodzenie się ze śmiercią osoby darzonej silnym uczuciem jest bardzo trudne, niezależnie od tego, czy zgon nastąpił w wyniku choroby, czy nieszczęśliwego zdarzenia. W takiej sytuacji ciężko uporać się z emocjami i skoncentrować się na załatwianiu niezbędnych formalności. Zebranie odpowiednich dokumentów jest jednak niezbędne, by ciało mogło być odebrane przez zakład pogrzebowy, a wszystkie koszty związane z pochówkiem odpowiednio rozliczone. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakich formalności trzeba dopełnić po zgonie osoby najbliższej.

Odejście osoby bliskiej to zawsze wydarzenie, które jest wielkim wyzwaniem dla całej rodziny. Pogodzenie się ze śmiercią osoby darzonej silnym uczuciem jest bardzo trudne, niezależnie od tego, czy zgon nastąpił w wyniku choroby, czy nieszczęśliwego zdarzenia. W takiej sytuacji ciężko uporać się z emocjami i skoncentrować się na załatwianiu niezbędnych formalności. Zebranie odpowiednich dokumentów jest jednak niezbędne, by ciało mogło być odebrane przez zakład pogrzebowy, a wszystkie koszty związane z pochówkiem odpowiednio rozliczone. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakich formalności trzeba dopełnić po zgonie osoby najbliższej.

Dokumentacja medyczna wystawiana po zgonie

Każdy zgon wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której ciało może być zabrane, a firma zajmująca się organizacją pogrzebów będzie mogła przystąpić do przygotowań do ceremonii. Wystawiane zaświadczenia są również konieczne do otrzymania świadczeń pieniężnych związanych ze śmiercią najbliższego.

 

Podstawowym dokumentem, jaki jest potrzebny, to karta zgonu. Jest to specjalny formularz, który może wystawić lekarz, który stwierdził zgon. Do wystawienia dokumentu jest uprawniony każdy lekarz posiadający prawo do wykonywania zawodu. W tej kwestii panuje pełna dowolność, w związku z czym nie musi to być koniecznie ani osoba, która prowadzi własną praktykę lekarską, ani taka, która jest zatrudniona w publicznej służbie zdrowia. W praktyce może to być lekarz, który opiekował się zmarłym, lekarz pogotowia lub lekarz rodzinny.

 

Jeśli śmierć nastąpiła podczas pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, np. w szpitalu, karta zgonu jest wystawiana przez placówkę. Jeśli zgon zdarzył się w trakcie udzielania pomocy przez zespół ratownictwa medycznego, w którego składzie nie ma lekarza, ratownicy wzywają lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Akt zgonu

Na podstawie uzyskanej od lekarza karty zgonu trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by otrzymać akt zgonu. Jest on wystawiany w urzędzie właściwym dla miejsca, gdzie nastąpił zgon. Może to być zarówno urząd w miejscu zameldowania zmarłego, jeśli zgon nastąpił np. w należącym do osoby, która odeszła mieszkaniu, jak i urząd w miejscu, w którym przebywała w chwili śmierci, np. w placówce opiekuńczej.

 

Do USC mogą się zgłosić najbliżsi krewni zmarłego, w tym małżonek lub dzieci. Może to jednak uczynić również dalsza rodzina, osoby, które zamieszkiwały ze zmarłym, a także każdy, kto był świadkiem zgonu.

W USC należy przedstawić kartę zgonu, a także dowód osobisty osoby zmarłej. W przypadku, gdy zgłaszający nie dysponuje tym dokumentem, musi wypełnić oświadczenie, w którym podaje dane zmarłego.

Akt zgonu sporządzany jest w trzech egzemplarzach, jednak w razie potrzeby USC może wydać również dodatkowe odpisy. Mogą one być potrzebne przy załatwianiu spraw spadkowych lub ubieganiu się o wypłacenie świadczenia od firmy ubezpieczeniowej.

 

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowe Biuro Emerytalne albo Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W celu otrzymania zasiłku należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku oraz dostarczyć niezbędne dokumenty. Będą to: odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym, oryginały rachunków wystawionych za pogrzeb.

 

Zakład pogrzebowy

Zgłaszając się do zakładu pogrzebowego, należy przedstawić odpis skróconego aktu zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, a także wskazać, na jakiej podstawie była ona ubezpieczona (zatrudnienie, emerytura lub renta). Potrzebne będzie także wylegitymowanie się własnym dowodem osobistym.

 

Zakład pogrzebowy może w imieniu rodziny załatwić wszystkie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto przy tym pamiętać, że na zlecenie rodziny zmarłego zakład pogrzebowy może również rozliczyć pogrzeb bezgotówkowo, załatwiając wszystkie formalności w ZUS, KRUS, WBE, albo ZER MSWiA na podstawie wystawionego upoważnienia.