Jakie informacje powinny znaleźć się na klepsydrze pogrzebowej?

Gdy jesteśmy zobowiązani do organizacji pogrzebu, zwykle niestety znajdujemy się w sytuacji, kiedy opuszcza nas ktoś bardzo bliski. Musimy zająć się sprawami urzędowymi i zaplanować uroczystości pogrzebowe, a także poinformować o śmierci i pogrzebie rodzinę, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Choć w dobie telefonów komórkowych i Internetu kontakt z ludźmi koncentrujemy na tych mediach, nadal nie rezygnujemy też z klepsydr pogrzebowych. Co zawierają, czym różnią się od nekrologów?

Charakterystyka i zawartość klepsydry pogrzebowej

Zacznijmy od tego, że klepsydra pogrzebowa to rodzaj afisza informującego o śmierci danej osoby, która w wydaniu klasycznym ma formę papierowego ogłoszenia. Papierowa klepsydra pogrzebowa standardowo wieszana jest w pobliżu mieszkania zmarłego. Dodatkowo (przy czym bardzo często) klepsydra pogrzebowa umieszczana jest także na lokalnej tablicy informacyjnej, w miejscu pracy osoby zmarłej, a także w pobliżu kościoła, w miejscu do tego wyznaczonym. Klepsydra zawiera wyłącznie najistotniejsze informacje: imię i nazwisko zmarłego, datę śmierci, przynależność wyznaniową, datę, godzinę i miejsce pogrzebu. Kompleksowa organizacja pogrzebu może oczywiście obejmować przygotowanie klepsydr, a także nekrologów, których temat rozwiniemy gwoli wyjaśnienia.

Zawartość klepsydry pogrzebowej a zawartość nekrologu

Klepsydry pogrzebowe czasem zamiennie nazywamy nekrologami. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego nekrolog to zawiadomienie o czyjejś śmierci podane do ogólnej wiadomości albo artykuł lub notatka w związku z czyjąś śmiercią. Dawniej w Polsce nekrologami nazywano wyłącznie zawiadomienia o śmierci, które pojawiały się w prasie (tradycyjne wydanie nekrologu). Dziś to pojęcie ewoluowało, bo często mówi się po prostu o tym, że obecnie nekrolog jest rozbudowaną wersją klepsydry pogrzebowej, która może zawierać bardziej szczegółowe informacje, czy słowa pozytywnie wartościujące zmarłego. Nekrolog podobnie jak klepsydra w klasycznym wydaniu jest papierowy, przy czym w dobie Internetu informacje o śmierci czasem umieszczane są też online.