Telefon 607 041 750

Telefon 519 132 592

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Wymagania i przepisy związane z transportowaniem zwłok

Odejście bliskiej osoby wiąże się z silnymi emocjami i poczuciem straty. Mimo przeżywanego bólu członkowie rodziny osoby zmarłej muszą zająć się organizacją ceremonii pogrzebowej, by godnie ją pożegnać. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji skorzystanie z pomocy doświadczonego zakładu pogrzebowego, który pomoże w przygotowaniu ostatniej drogi oraz odpowiednio przeprowadzi całą uroczystość, zapewniając właściwą oprawę i obsługę żałobników. 

Odejście bliskiej osoby wiąże się z silnymi emocjami i poczuciem straty. Mimo przeżywanego bólu członkowie rodziny osoby zmarłej muszą zająć się organizacją ceremonii pogrzebowej, by godnie ją pożegnać. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji skorzystanie z pomocy doświadczonego zakładu pogrzebowego, który pomoże w przygotowaniu ostatniej drogi oraz odpowiednio przeprowadzi całą uroczystość, zapewniając właściwą oprawę i obsługę żałobników. Usługi tego rodzaju będą nieocenione zwłaszcza wówczas, gdy zgon nastąpił poza miejscem zamieszkania albo wtedy, kiedy zmarły ma spocząć w znacznie oddalonej miejscowości, zwykle tam, gdzie się urodził lub zamieszkali jego krewni. Z powodu dużej migracji coraz częściej zdarza się, że śmierć następuje poza granicami kraju. W takich sytuacjach konieczne będzie przetransportowanie zwłok na nieraz sporą odległość. Warto pamiętać, że jest to możliwe tylko wówczas, gdy zostaną spełnione różnego rodzaju wymogi formalne. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązującym w takich przypadkach procedurom.

Jak jest uregulowany przewóz zwłok w kraju?

Wymagania i przepisy związane z transportowaniem zwłok nakładają wiele obowiązków na osoby, które chcą zorganizować tego rodzaju przewóz. W sytuacji, gdy zgon nastąpił na terenie kraju, a ciało ma zostać przewiezione na cmentarz na większą odległość, konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie do służb sanitarnych. Będzie ono niezbędne przy przewozie zwłok transportem kolejowym lub lotniczym, a także drogowym. W tym ostatnim przypadku będzie tak jednak tylko wówczas, gdy dystans, jaki trzeba będzie pokonać, jest dłuższy niż 60 kilometrów. W przypadku przewożenia ciała osoby zmarłej na krótszych odcinkach zwracanie się o zezwolenie nie będzie konieczne.

Warto pamiętać, że transport zwłok za pomocą samochodu może być wykonywany tylko wówczas, jeśli jest on do tego celu specjalnie wyposażony i oznakowany. Wymaga się, żeby we wnętrzu używanego pojazdu znajdowało się zabezpieczenie uniemożliwiające przemieszczanie się trumny lub urny w czasie jazdy. Konieczne jest również oddzielenie kabiny kierowcy od części, w której będą znajdowały się zwłoki. W części używanej do przewozu zwłok nie ma również możliwości montowania miejsc siedzących dla osób towarzyszących podczas transportu. Niezbędne jest również, aby wnętrze pojazdu było przystosowane do dezynfekcji.

Nieco inaczej wygląda sytuacja przy przewozie prochów powstałych ze spopielenia zwłok. Jeżeli ciało zostało poddane kremacji, jego przewóz odbywa się na tych samych zasadach, jeśli chodzi o kwestię występowania do inspektora sanitarnego o zgodę na transport. Przy przemieszczaniu szczelnie zamkniętej urny odpornej na uszkodzenia można korzystać z dowolnego środka transportu. Obowiązującym wymogiem jest jednak konieczność zapewnienia pełnego poszanowania spopielonych zwłok.

Jakie są warunki do sprowadzenia zwłok z innego państwa?

Procedury, które należy wypełnić przy występowaniu o zgodę na przywiezienie zwłok spoza granic, są bardziej złożone. O zezwolenie należy w takim przypadku wystąpić do starosty powiatu, w którym ma zostać pochowane ciało. Przed wydaniem dokumentu starosta konsultuje się z powiatowym inspektorem sanitarnym, który opiniuje złożony wniosek. Mimo tego, że w pozyskanie zgody są zaangażowane dwie niezależne instytucje, zgodnie z przepisami jest ona wydawana w terminie co najwyżej trzech dni.

Warto pamiętać, że do złożenia odpowiedniej prośby o wydanie zezwolenia musi być dołączony dokument stwierdzający zgon. Niezbędne będzie przetłumaczenie go na język polski. W przypadku, gdy w poświadczeniu zgonu nie będzie zaznaczone, że nastąpił on z innych przyczyn niż choroba zakaźna, potrzebne będzie przedstawienie dodatkowego zaświadczenia. Kiedy zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej, znajdującej się w wykazie publikowanym przez Ministra Zdrowia, w tym m.in. dżumy, cholery, wąglika lub wścieklizny zgoda nie zostanie wydana wcześniej niż po upływie dwóch lat od śmierci.

Po wydaniu zgody na przywóz zwłok z zagranicy niezbędne będzie uzyskanie zaświadczania od polskiego konsula obsługującego państwo, w którym nastąpił zgon. Wydaje się je po udostępnieniu przez zainteresowanych dokumentów otrzymanych w starostwie powiatowym.

O pozwolenie na transport zwłok, zarówno tych, które będą przywiezione z zagranicy, jak i znajdujących się na terenie kraju może wystąpić najbliższa rodzina zmarłego – małżonek, zstępni, czyli dzieci, wnuki lub prawnuki, a także wstępni, tj. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie. Pozwolenie może też być wystawione na prośbę rodzeństwa i krewnych bocznych, a zatem np. wuja, stryja, ciotki, aż do czwartego stopnia pokrewieństwa, jak również i powinowatych – teścia lub teściowej. Zezwolenie może być udzielone osobie fizycznej lub prawnej, które nie jest spokrewniona ze zmarłym, jednak podjęła się sprowadzenia zwłok i urządzenia pogrzebu, np. firmie, gdzie osoba, która odeszła była zatrudniona.